XIII sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 30 października 2019r.

pdf1. 1b) zmiana porzadku obrad – wprowadzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Sepolnie Krajenskim.

pdf2. 2. Przyjecie protokolu z XII sesji Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim.

pdf3. 9a) Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sepolno Krajenskie

pdf4. 9b) Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Sepolno Krajenskie na 2019 rok

pdf5. 9c) Podjecie uchwaly w sprawie z udzielenia dotacji dla Powiatu Sepolenskiego

pdf6. 9d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020:,

pdf7. 9e) Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz bezprzetargowa oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci gruntowej polozonej w Sepolnie Krajenskim przy ul. Sienkiewicza,

pdf8. 9f) Podjecie uchwaly w sprawie bezprzetargowej sprzedazy na rzecz osoby fizycznej dzialek nr 273_2 i 436_3 obreb 3 Sepolno Krajenskie na poszerzenie nieruchomosci,

pdf9. 9g) Podjecie uchwaly w sprawie bezprzetargowej sprzedazy na rzecz osoby fizycznej dzialki nr 155/4 obreb Sikorz na poszerzenie nieruchomosci,

pdf10. 9h) Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Sepolno Krajenskie,

pdf11. 9i) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

pdf12. 9j) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

pdf13. 9k) Podjecie uchwaly w sprawie uchylajaca uchwale w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne,

pdf14. 9l) Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych na lata 2019-2022,

pdf15. 9l) Podjecie uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego przy ulicy Targowej w Sepolnie Krajenskim.

pdf16. 9m) Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Sepolnie Krajenskim.