Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

XIV sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 27 listopada 2019r.

pdf1. 1b) zmiana porządku obrad.
pdf2. 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
pdf3. 9a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.
pdf4. 9b) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.
pdf5. 9c) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
pdf6. 9d) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
pdf7. 9e) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów....
pdf8. 9f) Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
pdf9. 9g) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ... na rok 2020,
pdf10. 9h) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...
pdf11. 9i) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia...
pdf12. 9j) Podjęcie uchwały w sprawie przystapienia Gminy Sepólno Kraj. do realizacji projektu Ośrodek Pomocy Społecznej...
pdf13. 9k) Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka...
pdf14. 9l) Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna...
pdf15. 9ł) Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pienieznego dla czlonkow Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu Gminy Sepolno Krajenskie,
pdf16. 9m) Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Moj Rynek”,
pdf17. 9n) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ... na rok 2019,.
pdf18. zmiana porządku obrad - wycofanie uchwały w sprawie ustalenia opłat za uslugi cmentarne z porządku obrad.
pdf19. 9p) Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty....
pdf20. 10. Podjęcie Oświadczenia Nr 1_2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r..

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech