XIX sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 29 kwietnia 2020r.

pdf1. 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

pdf2. 10a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie.

pdf3. 10b) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok.

pdf4. 10c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

pdf5. 10d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego.

pdf6. 10e) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

pdf7. 10f) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny ....

pdf8. 10g) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny ....

pdf9. 10h) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i klubie ....

pdf10. 10i) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka ....

pdf11. 10j) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ....

pdf12. 10k) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ....

pdf13. 10l) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie ....