Stałe Komisje Rady Miejskiej Kadencja 2018-2023

Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
Kadencja 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna: pobierz

1) JUHNKE Artur - Przewodniczący
2) PAJĄK Lucyna - Zastępca Przewodniczącego
3) KĄKOL Leszek - członek
4) SIEG Robert - członek
5) SZLEZER Barbara – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: pobierz

1) OELBERG Mateusz - Przewodniczący
2) ŚWINIARSKI Tobiasz - Zastępca Przewodniczącego
3) JUHNKE Artur - członek
4) TOMAS Janusz - członek
5) SZLEZER Barbara - członek

Komisja Budżetu i Handlu: pobierz

1) TOMAS Janusz - Przewodniczący
2) MICZKO Anna - Zastępca Przewodniczącego
3) GRZECA Zdzisław - członek
4) PAJĄK Lucyna – członek
5) SIEG Robert - członek

Komisja Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego: pobierz

1) SIEG Robert - Przewodniczący
2) MOSIĄDZ- ŚMIGIEL Mariola– Zastępca Przewodniczącego
3) KĄKOL Leszek – członek
4) SZWARC Zdzisław - członek
5) TOMAS Janusz – członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: pobierz

1) SZLEZER Barbara – Przewodnicząca
2) KĄKOL Leszek – Zastępca Przewodniczącego
3) BUKOLT Jadwiga - członek
4) MICZKO Anna - członek
5) MOSIĄDZ- ŚMIGIEL Mariola - członek

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: pobierz

1) PAJĄK Lucyna - Przewodnicząca
2) SZWARC Zdzisław – Zastępca Przewodniczącego
3) DOLNY Antoni - członek
4) OELBERG Mateusz - członek
5) ŚWINIARSKI Tobiasz - członek

Komisja Statutowa i Pomocy Społecznej: pobierz

1) ŚWINIARSKI Tobiasz - Przewodniczący
2) JUHNKE Artur - Zastępca Przewodniczącego
3) BUKOLT Jadwiga - członek
4) MICZKO Anna - członek
5) OELBERG Mateusz - członek

 

Archiwum: