Stałe Komisje Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018

Komisja Rewizyjna:

  • Zdzisław Grzeca - Przewodniczący
  • Albert Wagner - Z-ca Przewodniczącego
  • Antoni Dolny - członek
  • Mirosław Pestka - członek
  • Kazimierz Wargin - członek

Komisja Budżetu i Handlu:

  • Kazimierz Drogowski - Przewodniczący
  • Anna Miczko - członek
  • Marian Herder - członek
  • Franciszek Lesinski - członek
  • Janusz Tomas – członek
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:

  • Mirosław Pestka - Przewodniczący
  • Anna Miczko - członek
  • Antoni Dolny - członek
  • Paweł Dankowski - członek
  • Remigiusz Bukolt - członek wybrany Uchwałą Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego:

  • Janusz Tomas - Przewodniczący
  • Anna Miczko - członek
  • Grzegorz Dudek - członek
  • Kazimierz Drogowski - członek
  • Paweł Dankowski - członek

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

  • Antoni Dolny - Przewodniczący
  • Danuta Wańke - członek
  • Zdzisław Grzeca - członek
  • Franciszek Lesinski - członek
  • Albert Wagner - członek

Komisja Statutowa i Pomocy Społecznej:

  • Danuta Wańke - Przewodnicząca
  • Marian Herder - członek
  • Mirosław Pestka - członek
  • Kazimierz Wargin - członek