Gminne Centrum Informacji przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat na zajęcia pozalekcyjne – „Szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu”.

Wyniki konsultacji

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or. 0050.1.86.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z  dnia 17 września 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

„W starym kinie”

Pierwszy dzień października w CKiS w Sępólnie Krajeńskim rozpoczął się od niezwykłego wydarzenia jakim było oficjalne odsłonięcie wystawy pod nazwą „W starym kinie”, prezentującej kino drugiej połowy XX wieku.