Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., którego głównym celem jest promowanie rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i wprowadzanie na rynek regionalnych zwrotnych produktów finansowych w postaci pożyczek i poręczeń dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.


Tematem sesji będzie:

  1. Założenia organizacyjne oświaty gminnej na rok szkolny 2018/2019 wynikające z analizy przyjętych arkuszy organizacyjnych.
  2. Informacja dotycząca bieżącej sytuacji w rolnictwie i leśnictwie na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
  3. 3. Uchwały wg potrzeb.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Jagodziński    

Więcej na BIP

„Mali muzykanci”

Zabawy muzyczne wpływają stymulująco na wiele aspektów rozwoju.

Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie