ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OFERT

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO rozstrzyga otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Wciąż przyjmowane są zapisy na inauguracyjny festiwal orkiestr dętych w Sępólnie Krajeńskim. Impreza odbędzie się 16 czerwca na Stadionie Miejskim. Chęć udziału w wydarzeniu zgłosić mogą amatorskie orkiestry działające przy strażach pożarnych, domach kultury, parafiach lub stowarzyszeniach.